Biziň hyzmatlarymyz

"Mahirli Zenan" modalar öýi

Müşderilerimize “Aýry-aýry tikinçilik” hyzmatyny – aýratyn sargyt boýunça eşik dizaýn etmek we tikmek ukybyny hödürleýäris. Mähirli Zenanda, gyzyklanýan modeliňizi saýlap bilersiňiz, hünärmenlerimiz ony islegleriňize görä üýtgederler. Önümçilikde diňe döwrebap enjamlary, ýokary hilli materiallary we subut edilen tehnologiýalary ulanýarys.

Köpçülikleýin öndürmek

Ýörite geýim

“Mähirli Zenan” tikinçilik önümçiligi dükanlar, kärhanalar, fabrikler, restoranlar, edaralary üçin formaly we ýörite geýimiň seriýaly öndürmek baradaky buýurmalary kabul edýär.

Erkekler, zenanlar we çagalar üçin geýim

“Mähirli Zenan” dürli ýaşdakylar üçin geýimleri, ýagny çagalar üçin kolleksiýalardan başlap, zenanlar we erkekler üçin esasy geýimleri, şol sanda köýnekleri, sport köýneklerini, pololory işläp taýýarlaýar.

Içki geýim

“Mähirli Zenan” tikinçilik önümçiligi dürli ýaşdakylar üçin içki geýimleri, ýagny çagalar üçin niýetlenen zatlardan başlap, erkekler we zenanlar üçin içki geýimleri, joraplary işläp taýýarlaýar.

Ýatmak üçin ulanylýan daşlyklar

“Mähirli Zenan” tikinçilik önümçiligi ýatmak üçin ulanylýan zatlaryň daşlyklaryny iki adamlyk we bir adamlyk komplektleriň standartlary boýunça işläp taýýarlaýar. Komplekt prostyndan, ýassyk daşynynyň 2-sinden we ýorgan daşlygyndan ybaratdyr.

Buýurmany resmileşdiriň